Lộ Trình Phục Hồi Kinh doanh Hậu Đại Dịch COVID-19: Chuyển Đổi Số 2022

Đọc báo cáo miễn phí.

Báo cáo Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp Việt Nam là báo cáo nói về việc sử dụng hệ thống ERP và tích hợp số hóa nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam xây dựng trải nghiệm khách hàng tốt nhất và sự thích ứng trong hoạt động kinh doanh sau đại dịch.

Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 tại Việt Nam đã tạo ra những thách thức và hạn chế lâu dài cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam và cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Báo cáo này sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến:

  • Những trở ngại lớn nhất mà các doanh nghiệp tại Việt Nam phải đối mặt trong và sau đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư.

  • Lộ trình và những công cụ nào giúp các doanh nghiệp khôi phục và kiểm soát lại hoạt động kinh doanh của mình vào năm 2022.

Tìm hiểu chiến lược phục hồi sau kinh doanh hậu đại dịch phù hợp nhất cho các doanh nghiệp ở Việt Nam trong báo cáo mà Port Cities tổng hợp.NHẬN BÁO CÁO ĐẦY ĐỦ NGAY

Nội dung bài báo cáo gồm:


Những Thách thức cho Doanh nghiệp Việt Nam Hậu Đại dịch 2022
Những lợi ích khi áp dụng các công cụ phù hợp nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của bạn trong điều kiện bình thường mới

Lộ trình phục hồi kinh doanh hậu đại dịch: chuyển đổi số với Odoo ERP