MobileConcepts trên hành trình xây dựng phong cách sống tuyệt vời nơi thành thị
Hãy xem Odoo đã hỗ trợ đội ngũ này như thế nào

The talent for Odoo implementation Triển khai một hệ thống ERP tiêu chuẩn không phải là việc giới hạn người dùng trong một số các chức năng sẵn có phổ biến. Mà ngược lại, nó phải hỗ trợ đầy đủ những yêu cầu cần thiết của người dùng bằng cách tùy chỉnh những chức năng hiện có.

MobilConcepts

MobilConcepts có một nhóm người dùng giàu kinh nghiệm và chuyên gia được đào tạo tốt. Triển khai Odoo đối với một công ty như MobileConcepts luôn là một bài toán khó khăn. Nhưng rất mừng vì công ty đã hoàn toàn vượt qua được điều đó để mang đến những trải nghiệm tuyệt vời đối với khách hàng trong quá trình dùng Odoo.

Odoo tích hợp những chức năng sau đây:

 • CRM

 • Bán hàng

 • Lưu kho

 • Mua hàng

 • Kế toán

 • Tài chính

 • Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế tuân thủ theo IFRS & DGFIP.

CRM được tùy chỉnh tích hợp các chức năng:

 • Đối tác đấu thầu thị trường chung

 • Quản lý đấu thầu

 • Tích hợp bán hàng cho bên thứ 3

 • Tích hợp các đơn hàng

 • Tiếp cận dự án bắt buộc để bán hàng

BÁN HÀNG được tùy chỉnh tích hợp các chức năng:

 • Phân tích các lãi/lỗ của từng dự án

 • Tích hợp Tranh hoàn thiện các biến thể bên ngoài và ở hình thức phần dưới dành riêng.

 • Xác định lại phần tích hợp chiết khấu và liên kết đến kế toán.

 • Xác định lại chiếc khấu tài chính và liên kết đến kế toán.

 • Tích hợp lợi nhuận bán hàng khi CÓ hoặc KHÔNG CÓ tính phí vận chuyển để tính toán hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng không có tính phí vận chuyển.

 • Tích hợp máy tính lưới tự động đa vùng / loại sản phẩm / sản lượng vận chuyển.

 • Bổ sung thêm hóa đơn Proforma trong báo giá cho phép phát hành các bản in mà không cần di chuyển đến các tài khoản.

 • Tích hợp địa chỉ của bên thứ ba trong Đơn đặt hàng và được đẩy sang các đơn hàng Giao hàng để cung cấp các địa chỉ logistic không bị ràng buộc với đối tác mà đến một địa điểm hoặc dịp cụ thể để bán hàng hoặc sự kiện một lần.

MUA HÀNG được tùy chỉnh để phù hợp với các chức năng:

 • Tính năng “In Time Logic” sửa đổi quy tắc đẩy / kéo và không cho phép các đơn hàng được nhóm theo nhà cung cấp nhưng buộc hệ thống phải tạo 1 Đơn đặt hàng cho mỗi Đơn đặt hàng được xác thực với liên kết của hai đơn hàng.

 • Tích hợp thông tin của nhà cung cấp và tham chiếu của bên thứ 3 và thời gian dẫn phù hợp với ngày giao hàng dự kiến.

KẾ TOÁN được tùy chỉnh để tích hợp:

 • Hệ thống kéo đối tác/tài khoản mới để nhập dòng di chuyển tài khoản.

 • Tích hợp luồng kế toán mới cho FACTOR là một ngân hàng nhưng đầu vào chuyển tiền toàn cầu của nhiều khách hàng khác nhau trong tổng số 1 khoản thanh toán.

 • Tích hợp nhận dạng FACTOR của đối tác.

 • Tích hợp logic kế toán "Fund in Transite"

 • Tạo một mô-đun reconcile ngân hàng với chức năng tích hợp.

 • Tích hợp số dư ngân hàng trước đây trong việc mở các mục.

 • Tính toán khoảng cách để biện minh giữa tính toán ngân hàng và số tiền nhật ký kế toán mỗi kỳ.

 • Tạo ra một báo cáo đầy đủ tính năng chỉ ra phần nào có thể được và không được thực hiện reconcile.

 • Đánh dấu các mục cần được reconcile.

 • Tùy chỉnh các báo cáo tài chính để cho phép so sánh N.

 • Bổ sung mã đối chiếu trong tất cả các bản báo cáo bắt buộc.

5 tháng 4, 2020
Author
Kha Nguyen
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

Bạn muốn biết thêm những gợi ý hữu ích về cách quản lý doanh nghiệp với Odoo?

Đăng kí để cập nhật những bài viết mới của chúng tôi!

Đăng nhập to leave a comment
Đội ngũ chuyên gia thiết kế đến từ Axurbain France
Hãy xem họ đã tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý như thế nào