Cam kết Chất lượng Dịch vụ      

Lưu trữ máy chủ đám mây với Port Cities sẽ đáp ứng các tiêu chí phức tạp nhất để lưu trữ an toàn & tin cậy cho hệ thống ERP của doanh nghiệp.

Đảm bảo
99.9% uptime

Chúng tôi hợp tác với những nhà cung cấp máy chủ hàng đầu thế giới để đảm bảo 99.9% uptime.
 Cam kết đảm bảo thời gian hoạt động đến trực tiếp từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và không bao gồm  thời gian bảo trì theo kế hoạch.

Cài đặt
& Vận hành Odoo

Port Cities hỗ trợ cài đặt Odoo và các công cụ giám sát có liên quan đến máy chủ, bao gồm mail server, thiết lập sao lưu cơ sở dữ liệu, thiết lập phần mềm chống virus và tường lửa.

Giám sát máy chủ 24/7.
Cả năm.

Đội ngũ của Port Cities luôn theo dõi những gì đang xảy ra trên máy chủ, đảm bảo máy chủ được cập nhật thường xuyên, đồng thời kiểm tra chức năng và dung lượng đĩa, RAM, CPU. Chúng tôi thiết lập một hệ thống để thông báo về hoạt động máy chủ diễn ra 24/7.

Các gói bảo trì máy chủ của chúng tôi

TIÊU CHUẨN

 • HIỆU SUẤT & ĐỘ TIN CẬY                                                 
 • Đảm bảo 99.9% Uptime 
 • Tối ưu Odoo + PostgreSQL 
 • KIỂM SOÁT & BẢO TRÌ MÁY CHỦ
 • Cảnh báo khẩn cấp máy chủ 
 • Bảo trì máy chủ tiêu chuẩn 
 • Quyền truy cập đồ thị máy chủ cho khách 
 • Kiểm tra sức khỏe & hiệu suất máy chủ theo Lịch 
 • ODOO
 • Triển khai & thiết lập ưu tiên Odoo 
 • AN NINH MÁY CHỦ
 • Bảo mật mạng tiêu chuẩn 
 • Bảo vệ tấn công tường lửa 
 • Cập nhật bảo mật & quản lý bản vá 
 • Bảo vệ tấn công DDoS 
 • Bảo vệ tấn công Brute Force 
 • Bảo vệ tấn công Virus, Phần mềm & Mã độc 
 • Bảo mật web hạng A sử dụng SSL 
 • DỮ LIỆU CỤ THỂ
 • Dung lượng lưu trữ dữ liệu cao 
 • Quản lý sao lưu cơ sở dữ liệu 
 • Số lượng bản sao lưu cơ sở dữ liệu máy chủ                                                          1

DOANH NGHIỆP

 • HIỆU SUẤT & ĐỘ TIN CẬY                                                 
 • Đảm bảo 99.9% Uptime 
 • Tối ưu Odoo + PostgreSQL 
 • KIỂM SOÁT & BẢO TRÌ MÁY CHỦ
 • Cảnh báo khẩn cấp máy chủ 
 • Bảo trì máy chủ tiêu chuẩn 
 • Quyền truy cập đồ thị máy chủ cho khách 
 • Kiểm tra sức khỏe & hiệu suất máy chủ theo Lịch 
 • ODOO
 • Triển khai & thiết lập ưu tiên Odoo 
 • AN NINH MÁY CHỦ
 • Bảo mật mạng tiêu chuẩn 
 • Bảo vệ tấn công tường lửa 
 • Cập nhật bảo mật & quản lý bản vá 
 • Bảo vệ tấn công DDoS 
 • Bảo vệ tấn công Brute Force 
 • Bảo vệ tấn công Virus, Phần mềm & Mã độc 
 • Bảo mật web hạng A sử dụng SSL 
 • DỮ LIỆU CỤ THỂ
 • Dung lượng lưu trữ dữ liệu cao 
 • Quản lý sao lưu cơ sở dữ liệu 
 • Số lượng bản sao lưu cơ sở dữ liệu máy chủ                                                          3

Doanh nghiệp cần một máy chủ cloud server cho hệ thống Odoo?

Hãy để các chuyên gia tư vấn của chúng tôi đem lại cho doanh nghiệp giải pháp máy chủ phù hợp nhất