BẠN MUỐN BIẾT ODOO HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Demo Odoo 13

THIẾT LẬP TÀI KHOẢN DEMO ODOO

Tạo tài khoản demo miễn phí

Bước đầu tiên để truy cập bản demo của chúng tôi là tạo hồ sơ của bạn. Nó là miễn phí, bạn chỉ cần nhập địa chỉ e-mail hợp lệ của bạn, tênchọn mật khẩu của bạn.
Demo Odoo

KIỂM TRA QUY TRÌNH CẦN THIẾT

Quản lý dự án Odoo demo

Odoo demo hoàn toàn phù hợp với bất kỳ lĩnh vực nào

Sử dụng công cụ chọn trong menu trên cùng để chọn bản demo mà doanh nghiệp quan tâm.

Bạn có quan tâm đến bản demo chung để kiểm tra các ứng dụng hay bạn muốn kiểm tra kế toán, bảng lương hoặc nội địa hóa khác của chúng tôi? Tất cả những thứ này có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu demo của chúng tôi.

Quá phức tạp?

Liên lạc với Port Cities & đội ngũ chuyên gia sẽ hỗ trợ tạo ra phiên bản Odoo phù hợp nhất.