Liên hệ Portcities

 ĐIỀN VÀO MẪU LIÊN HỆ

Khi bạn điền vào mẫu liên hệ, chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để thảo luận về cách thức Portcities có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.


 TƯ VẤN & DEMO

Chuyên gia tư vấn của Portcities sẽ thảo luận và phân tích nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó có thể cho doanh nghiệp thấy được Odoo hiện đang hoạt động như thế nào.


 BÁO GIÁ TUỲ CHỈNH

Dựa trên thông tin thu thập được, chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ chuẩn bị báo giá cho việc triển khai Odoo của bạn.


Các chi nhánh văn phòng

Châu Á

Châu Mỹ, Châu Âu & Châu Đại Dương

Cần thêm nhiều mẹo miễn phí về cách quản lý doanh nghiệp của bạn với Odoo?

Tham gia danh sách email của chúng tôi để được cập nhật!