Giải pháp Lưu trữ Đám mây

từ Port Cities


Chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu thế giới như Amazon và Google nhằm mang đến cho bạn các giải pháp lưu trữ đám mây bảo mật, an toàn và thân thiện với người dùng nhất phù hợp với quy mô và nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Được tin cậy bởi
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
lưu trữ cho doanh nghiệp nhỏ

Lưu trữ đám mây cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Khai phá tiềm năng phát triển của doanh nghiệp với các tài nguyên được tùy chỉnh trước và chi phí hợp lý,với chất lượng từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu thế giới.


Phù hợp với:

 Single Odoo deployment
 Up to 100 concurrent users
 Fixed monthly pricing
 Suitable for all Odoo features
 Daily business uses
lưu trữ cho doanh nghiệp lớn

Dịch vụ lưu trữ đám mây cho Doanh nghiệp lớn

Giải pháp cấp doanh nghiệp đảm bảo tính bảo mật và khả năng mở rộng. Thích hợp cho các dự án quy mô lớn, yêu cầu tính khả dụng cao với cam kết thời gian hoạt động đến 99,99% & hỗ trợ xuyên suốt.


Phù hợp với:

 Micro/Serviced architecture
 High user concurrency
 Auto-scalability & High availability
 Suitable for all 3rd party integrations
 When availability is critical

Tìm hiểu thêm về các lợi ích của dịch vụ Lưu trữ Đám mây của Port Cities

Các tính năng của Lưu trữ Đám mây từ Port Cities

bảo mật dữ liệu

Bảo mật Dữ liệu

Bảo mật quyền truy cập và bảo quản dữ liệu của bạn.


bắt tay

SLA

Ưu tiên hàng đầu cho tính khả dụng, thời gian phản hồi và hỗ trợ chuyên dụng

danh mục

Thông số kỹ thuật

Chún tôi cung cấp các đề xuất được lựa chọn cẩn thận và phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Các gói dịch vụ được tùy chính tùy chỉnh với các tùy chọn mô-đun.


trình duyệt web riêng tư

Quyền riêng tư & Tuân thủ

Cung cấp cho bạn môi trường lưu trữ được chứng nhận và sở hữu quyền riêng tư cấp quốc tế.

Compare Cloud Hosting for SMEs vs. Corporate

 SMEs

 • Specifications
 • 99% Uptime Guarantee
 • Application Redundancy
 • SQL Redundancy   
 • Multi-region Redundancy option
 • Self-healing auto-recovery
 • Auto-scalable   
 • Specs upgrade interruption time 15 mins
 • Third-party BI integrations 
 • Dedicated BI SQL Replica 
 • External service / API connectivity
 • VPN / Network subnet connectivity 
 • High Performance API  
 • Middleware / Queue processing
 • Large data ready
 • SLA
 • Ticketing
 • First Response < 2 hours
 • Dedicated support PIC
 • Monitoring panel Access
 • Automated alerts
 • Automated backups
 • SSH Admin access option Optional
 • Operational Incident Reports option Optional
 • Monthly audit / optimization / Report option Optional
 • Trimester audit / optimization / Report option Optional
 • Security
 • Anti DDoS
 • Anti DDoS Type Full Pass Through
 • Network inbound traffic pre-filtering
 • IDS / ISPS integration option
 • Anti-virus / malware auto-scan
 • WAF / CDN option(s) Cloudflare
 • Tier and Certifications
 • FIPS Level 1
 • ISO 27002:2013
 • ISO 20022
 • PCI 3.0
 • COBIT 4.0
 • COBIT 4.1
 • FFIEC
 • Privacy
 • GDPR (Europe)
 • PDPA (Singapore 2012)
 • PDPA (Malaysia 2010)
 • PIPA (Taiwan 2015)
 • PDPB (India 2018)
 • APPI (Japan 2017)
 • LOCIS (Vietnam 2017) No with AWS / Yes with CMC
 • DPR (Indonesia 2016 - Business)
 • DPR (Indonesia 2016 - Public Service)
 • FDPL (Mexico 2015)
 • Cyber Security Law (China 2016)
 • Customer Data Right Bill (Australia 2018)
 • Personal Data Privacy Ordinance (HK 2018)
 • Data Privacy Act (Philippines 2011)

Corporate

 • Specifications
 • 99.99% Uptime Guarantee
 • Application Redundancy
 • SQL Redundancy Optional
 • Multi-region Redundancy option Optional
 • Self-healing auto-recovery
 • Auto-scalable   
 • Specs upgrade interruption time 0 mins
 • Third-party BI integrationsOptional
 • Dedicated BI SQL ReplicaOptional
 • External service / API connectivity Optional
 • VPN / Network subnet connectivity Optional  
 • High Performance API Optional 
 • Middleware / Queue processing Optional
 • Large data ready Optional
 • SLA
 • Ticketing
 • First Response< 1 hours
 • Dedicated support PIC
 • Monitoring panel Access
 • Automated alerts
 • Automated backups
 • SSH Admin access option Optional
 • Operational Incident Reports option  
 • Monthly audit / optimization / Report option  
 • Trimester audit / optimization / Report option
 • Security
 • Anti DDoS
 • Anti DDoS Type Full Pass Through
 • Network inbound traffic pre-filtering
 • IDS / ISPS integration option
 • Anti-virus / malware auto-scan
 • WAF / CDN option(s) Cloudflare, GCP CLOUD,  ARMOR, AWS WAF
 • Tier and Certifications
 • FIPS Level 1
 • ISO 27002:2013
 • ISO 20022
 • PCI 3.0
 • COBIT 4.0
 • COBIT 4.1
 • FFIEC
 • Privacy
 • GDPR (Europe)
 • PDPA (Singapore 2012)
 • PDPA (Malaysia 2010)
 • PIPA (Taiwan 2015)
 • PDPB (India 2018)
 • APPI (Japan 2017)
 • LOCIS (Vietnam 2017)
 • DPR (Indonesia 2016 - Business)
 • DPR (Indonesia 2016 - Public Service)
 • FDPL (Mexico 2015)
 • Cyber Security Law (China 2016)
 • Customer Data Right Bill (Australia 2018)
 • Personal Data Privacy Ordinance (HK 2018)
 • Data Privacy Act (Philippines 2011)

BẠN QUAN TÂM ĐẾN GIẢI PHÁP LƯU TRỮ ĐÁM MÂY CHO ERP CỦA DOANH NGHIỆP?

  Personalized Consultation

Discover the full functionalities of the application with a focus on the modules that you require.


  In-Depth Exploration

Dive deep into the platform and explore the features that could be missing in the trial software.


  Straight to Business

Have a chance to ask questions and verify the possibilities of further customizations during the real-time Odoo demo.