Giải pháp Lưu trữ Đám mây

từ Portcities


Chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu thế giới như Amazon và Google nhằm mang đến cho bạn các giải pháp lưu trữ đám mây bảo mật, an toàn và thân thiện với người dùng nhất phù hợp với quy mô và nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Được tin cậy bởi
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
lưu trữ cho doanh nghiệp nhỏ

Dịch vụ lưu trữ đám mây cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Khai phá tiềm năng phát triển của doanh nghiệp với các tài nguyên được tùy chỉnh trước và chi phí hợp lý, với chất lượng từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu thế giới.


Phù hợp với:

 Triển khai Odoo đơn lẻ
 Lên đến 100 người dùng đồng thời
 Giá cố định hàng tháng​
 Thích hợp cho tất cả các tính năng của Odoo
 Sử dụng cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày
lưu trữ cho doanh nghiệp lớn

Dịch vụ lưu trữ đám mây cho Doanh nghiệp lớn

Giải pháp cấp doanh nghiệp đảm bảo tính bảo mật và khả năng mở rộng. Thích hợp cho các dự án quy mô lớn, yêu cầu tính khả dụng cao với cam kết thời gian hoạt động đến 99,99% & hỗ trợ xuyên suốt.


Phù hợp với:

 Kiến trúc vi mô/dịch vụ
 Số lượng ngừoi dùng đồng thời cao
 Khả năng tự động mở rộng và tính sẵn sàng cao
 Thích hợp cho tất cả các tích hợp của bên thứ ba
 Tính sẵn có được yêu cầu quan trọng

Tìm hiểu thêm về các lợi ích của dịch vụ Lưu trữ Đám mây của Portcities

Các tính năng của Lưu trữ Đám mây từ Portcities

bảo mật dữ liệu

Bảo mật Dữ liệu

Bảo mật quyền truy cập và bảo quản dữ liệu của bạn.


bắt tay

SLA

Ưu tiên hàng đầu cho tính khả dụng, thời gian phản hồi và hỗ trợ chuyên dụng

danh mục

Thông số kỹ thuật

Chún tôi cung cấp các đề xuất được lựa chọn cẩn thận và phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Các gói dịch vụ được tùy chính tùy chỉnh với các tùy chọn mô-đun.


trình duyệt web riêng tư

Quyền riêng tư & Tuân thủ

Cung cấp cho bạn môi trường lưu trữ được chứng nhận và sở hữu quyền riêng tư cấp quốc tế.

So sánh giải pháp lưu trữ  cho SME và Doanh nghiệp lớn

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Thông số kỹ thuật
 • 99% Uptime Guarantee
 • Application Redundancy
 • SQL Redundancy   
 • Multi-region Redundancy option
 • Self-healing auto-recovery
 • Auto-scalable   
 • Specs upgrade interruption time 15 mins
 • Third-party BI integrations 
 • Dedicated BI SQL Replica 
 • External service / API connectivity
 • VPN / Network subnet connectivity 
 • High Performance API  
 • Middleware / Queue processing
 • Large data ready
 • SLA
 • Ticketing
 • First Response < 2 hours
 • Dedicated support PIC
 • Monitoring panel Access
 • Automated alerts
 • Automated backups
 • SSH Admin access option Optional
 • Operational Incident Reports option Optional
 • Monthly audit / optimization / Report option Optional
 • Trimester audit / optimization / Report option Optional
 • Bảo mật
 • Anti DDoS
 • Anti DDoS Type Full Pass Through
 • Network inbound traffic pre-filtering
 • IDS / ISPS integration option
 • Anti-virus / malware auto-scan
 • WAF / CDN option(s) Cloudflare
 • Cấp độ và chứng chỉ
 • FIPS Level 1
 • ISO 27002:2013
 • ISO 20022
 • PCI 3.0
 • COBIT 4.0
 • COBIT 4.1
 • FFIEC
 • Quyền riêng tư
 • GDPR (Europe)
 • PDPA (Singapore 2012)
 • PDPA (Malaysia 2010)
 • PIPA (Taiwan 2015)
 • PDPB (India 2018)
 • APPI (Japan 2017)
 • LOCIS (Vietnam 2017) No with AWS / Yes with CMC
 • DPR (Indonesia 2016 - Business)
 • DPR (Indonesia 2016 - Public Service)
 • FDPL (Mexico 2015)
 • Cyber Security Law (China 2016)
 • Customer Data Right Bill (Australia 2018)
 • Personal Data Privacy Ordinance (HK 2018)
 • Data Privacy Act (Philippines 2011)

Doanh nghiệp lớn

 • Thông số kỹ thuật
 • 99.99% Uptime Guarantee
 • Application Redundancy
 • SQL Redundancy Optional
 • Multi-region Redundancy option Optional
 • Self-healing auto-recovery
 • Auto-scalable   
 • Specs upgrade interruption time 0 mins
 • Third-party BI integrationsOptional
 • Dedicated BI SQL ReplicaOptional
 • External service / API connectivity Optional
 • VPN / Network subnet connectivity Optional  
 • High Performance API Optional 
 • Middleware / Queue processing Optional
 • Large data ready Optional
 • SLA
 • Ticketing
 • First Response< 1 hours
 • Dedicated support PIC
 • Monitoring panel Access
 • Automated alerts
 • Automated backups
 • SSH Admin access option Optional
 • Operational Incident Reports option  
 • Monthly audit / optimization / Report option  
 • Trimester audit / optimization / Report option
 • Bảo mật
 • Anti DDoS
 • Anti DDoS Type Full Pass Through
 • Network inbound traffic pre-filtering
 • IDS / ISPS integration option
 • Anti-virus / malware auto-scan
 • WAF / CDN option(s) Cloudflare, GCP CLOUD,  ARMOR, AWS WAF
 • Cấp độ và chứng chỉ
 • FIPS Level 1
 • ISO 27002:2013
 • ISO 20022
 • PCI 3.0
 • COBIT 4.0
 • COBIT 4.1
 • FFIEC
 • Quyền riêng tư
 • GDPR (Europe)
 • PDPA (Singapore 2012)
 • PDPA (Malaysia 2010)
 • PIPA (Taiwan 2015)
 • PDPB (India 2018)
 • APPI (Japan 2017)
 • LOCIS (Vietnam 2017)
 • DPR (Indonesia 2016 - Business)
 • DPR (Indonesia 2016 - Public Service)
 • FDPL (Mexico 2015)
 • Cyber Security Law (China 2016)
 • Customer Data Right Bill (Australia 2018)
 • Personal Data Privacy Ordinance (HK 2018)
 • Data Privacy Act (Philippines 2011)

BẠN QUAN TÂM ĐẾN GIẢI PHÁP LƯU TRỮ ĐÁM MÂY CHO ERP CỦA DOANH NGHIỆP?

  TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Khám phá toàn bộ các tính năng của hệ thống đồng thời tập trung vào các mô-đun phù hợp nhất với từng doanh nghiệp.


  TÌM HIỂU CHUYÊN SÂU

Tìm hiểu sâu hơn về phần mềm và khám phá các tính năng không có trong bản dùng thử.


  ĐI THẲNG VÀO VẤN ĐỀ

Cơ hội đặt câu hỏi và xác minh các khả năng tùy chỉnh thêm trong bản Odoo demo theo thời gian thực.