Service Level Agreement

Cloud server hosting from Port Cities meets the toughest criteria for a 
safe & reliable hosting of your ERP system.

Đảm bảo
99.9% uptime

Chúng tôi hợp tác với những nhà cung cấp máy chủ hàng đầu thế giới để đảm bảo 99.9% uptime.
 Cam kết đảm bảo thời gian hoạt động đến trực tiếp từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và không bao gồm  thời gian bảo trì theo kế hoạch.

Cài đặt
& Vận hành Odoo

Port Cities hỗ trợ cài đặt Odoo và các công cụ giám sát có liên quan đến máy chủ, bao gồm mail server, thiết lập sao lưu cơ sở dữ liệu, thiết lập phần mềm chống virus và tường lửa.

Giám sát máy chủ 24/7.
Cả năm.

Đội ngũ của Port Cities luôn theo dõi những gì đang xảy ra trên máy chủ, đảm bảo máy chủ được cập nhật thường xuyên, đồng thời kiểm tra chức năng và dung lượng đĩa, RAM, CPU. Chúng tôi thiết lập một hệ thống để thông báo về hoạt động máy chủ diễn ra 24/7.

Want more free tips on how to manage your business with Odoo?

Join our email list to stay updated!