Thỏa thuận cấp độ dịch vụ        

Lưu trữ máy chủ đám mây từ Port Cities sẽ đáp ứng các tiêu chí phức tạp nhất để lưu trữ an toàn & tin cậy cho hệ thống ERP của công ty.

Đảm bảo máy chủ
99.9% uptime

Chúng tôi làm việc với những nhà cung cấp máy chủ hàng đầu thế giới để đảm bảo 99.9% uptime.
Đảm bảo thời gian uptime đến từ nhà cung cấp hàng đầu thế giới.

Ưu tiên cài đặt & vận hành Odoo

Port Cities hỗ trợ cài đặt Odoo và các công cụ giám sát có liên quan đến máy chủ của bạn, bao gồm mail server, thiết lập sao lưu cơ sở dữ liệu, thiết lập phần mềm chống virus và tường lửa

Giám sát máy chủ 24/7
Cả năm

Port Cities luôn theo dõi & cập nhật máy chủ. Đồng thời kiểm tra dung lượng ổ đĩa, RAM, CPU. Một hệ thống cảnh báo tại chỗ để thông báo cho chúng tôi biết về bất kỳ hoạt động nào trên máy chủ trong thời gian 24/7.

Các gói bảo trì máy chủ của chúng tôi

TIÊU CHUẨN

 • HIỆU SUẤT & ĐỘ TIN CẬY                                                 
 • Đảm bảo 99.9% Uptime 
 • Tối ưu Odoo + PostgreSQL 
 • KIỂM SOÁT & BẢO TRÌ MÁY CHỦ
 • Cảnh báo khẩn cấp máy chủ 
 • Bảo trì máy chủ tiêu chuẩn 
 • Kiểm tra sức khỏe & hiệu suất máy chủ Theo Yêu Cầu 
 • Kiểm tra sức khỏe & hiệu suất máy chủ theo Lịch 
 • ODOO
 • Triển khai & thiết lập ưu tiên Odoo 
 • AN NINH MÁY CHỦ
 • Bảo mật mạng tiêu chuẩn 
 • Bảo vệ tấn công tường lửa 
 • Cập nhật bảo mật & quản lý bản vá 
 • Bảo vệ tấn công DDoS 
 • Bảo vệ tấn công Brute Force 
 • Bảo vệ tấn công Virus, Phần mềm & Mã độc 
 • Bảo mật web hạng A sử dụng SSL 
 • DỮ LIỆU CỤ THỂ
 • Dung lượng lưu trữ dữ liệu cao 
 • Quản lý sao lưu cơ sở dữ liệu 
 • Số lượng bản sao lưu cơ sở dữ liệu máy chủ                                                          1

DOANH NGHIỆP

 • HIỆU SUẤT & ĐỘ TIN CẬY                                                 
 • Đảm bảo 99.9% Uptime 
 • Tối ưu Odoo + PostgreSQL 
 • KIỂM SOÁT & BẢO TRÌ MÁY CHỦ
 • Cảnh báo khẩn cấp máy chủ 
 • Bảo trì máy chủ tiêu chuẩn 
 • Kiểm tra sức khỏe & hiệu suất máy chủ Theo Yêu Cầu 
 • Kiểm tra sức khỏe & hiệu suất máy chủ theo Lịch 
 • ODOO
 • Triển khai & thiết lập ưu tiên Odoo 
 • AN NINH MÁY CHỦ
 • Bảo mật mạng tiêu chuẩn 
 • Bảo vệ tấn công tường lửa 
 • Cập nhật bảo mật & quản lý bản vá 
 • Bảo vệ tấn công DDoS 
 • Bảo vệ tấn công Brute Force 
 • Bảo vệ tấn công Virus, Phần mềm & Mã độc 
 • Bảo mật web hạng A sử dụng SSL 
 • DỮ LIỆU CỤ THỂ
 • Dung lượng lưu trữ dữ liệu cao 
 • Quản lý sao lưu cơ sở dữ liệu 
 • Số lượng bản sao lưu cơ sở dữ liệu máy chủ                                                          3

Doanh nghiệp cần một máy chủ cloud server cho hệ thống Odoo?

Hãy để các chuyên gia tư vấn của chúng tôi đem lại cho doanh nghiệp giải pháp máy chủ phù hợp nhất